Menjalin Hubungan Sebelum Menikah

MENJALIN HUBUNGAN SEBELUM MENIKAH

Oleh
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Pertanyaan.
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Bagaimana pandangan agama tentang menjalin hubungan sebelum menikah?

Jawaban
Jika yang dimaksud dengan sebelum menikah adalah sebelum bercampur dan setelah akad, maka hal itu tidak apa-apa, karena dengan akad nikah itu berarti ia telah menjadi isterinya walaupun belum melakukan hubungan badan. Continue reading “Menjalin Hubungan Sebelum Menikah”

Keutamaan Akhlak yang mulia

Definisi dan Keutamaan Akhlak Terpuji, serta Kiat-Kiat untuk Meraihnya

Oleh Abu al Hasan (al Husain)

PENGERTIAN DAN KEUTAMAAN AKHLAK TERPUJI, SERTA KIAT-KIAT UNTUK MERAIHNYA


Definisi Akhlak Terpuji Akhlak terhadap sesama makhluk mencakup tiga hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Hasan al-Bashri –rahimahullāh– :

1) Menahan gangguan,

2) Mengerahkan bantuan,

3) Menampakkan keceriaan wajah terhadap sesama.

Keutamaan Akhlak Terpuji yaitu:

1. Amalan paling berat di Timbangan Amal. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai apa yang ditimbang pada Timbangan Amal; apakah manusianya yang ditimbang, ataukah amalannya yang ditimbang. Jika amalannya, maka amalannya dijadikan bentuk fisik. Wallāhu a’lam.

Continue reading “Keutamaan Akhlak yang mulia”