Tag Archives: muslim

Keutamaan Akhlak yang mulia

Definisi dan Keutamaan Akhlak Terpuji, serta Kiat-Kiat untuk Meraihnya

Oleh Abu al Hasan (al Husain)

PENGERTIAN DAN KEUTAMAAN AKHLAK TERPUJI, SERTA KIAT-KIAT UNTUK MERAIHNYA


Definisi Akhlak Terpuji Akhlak terhadap sesama makhluk mencakup tiga hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Hasan al-Bashri –rahimahullāh– :

1) Menahan gangguan,

2) Mengerahkan bantuan,

3) Menampakkan keceriaan wajah terhadap sesama.

Keutamaan Akhlak Terpuji yaitu:

1. Amalan paling berat di Timbangan Amal. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai apa yang ditimbang pada Timbangan Amal; apakah manusianya yang ditimbang, ataukah amalannya yang ditimbang. Jika amalannya, maka amalannya dijadikan bentuk fisik. Wallāhu a’lam.

Continue reading Keutamaan Akhlak yang mulia